WERKFIT CHECK-UP

WERKFIT CHECK-UP


Preventief instrument

De check-up is voor (mede)werkers, die de balans willen opmaken over hun werk, op eigen initiatief of op initiatief van de werkgever. Na onderzoek naar wat werkplezier en productiviteit bevordert en belemmert, wordt nagedacht over acties om de ‘fit’ tussen medewerker, werk en werkomgeving te versterken. Doel van de check-up: meer betrokken, meer productief en met meer plezier aan het werk.

Wanneer inzetten?

De werkfit check-up biedt een goed instrument om de werksituatie van een medewerker bespreekbaar te maken en te optimaliseren. Aanleidingen om de check-up in te zetten zijn bijv.:

–Zit de medewerker nog wel goed op zijn (werk)plek?
–Minder energie, plezier in en betrokkenheid met het werk
–Minder goed functioneren, fricties in de samenwerking
–Twijfel; ‘past dit werk wel bij me?’

Aanzet tot loopbaanactie?

De werkfit check-up kan leiden tot de beslissing om ander werk te zoeken. De informatie uit de check-up biedt een basis om aansluitend de volgende loopbaanstap te concretiseren. 

 

Onderzoeksinstrument

Tijdens de kennismaking met de begeleidende coach worden achtergrond en doel van de check-up besproken. Daarna vindt onderzoek m.b.v. (een selectie van) onderstaande vragenlijsten plaats naar:

• Werkbeleving. Hoe staat het daar mee?
• Zingeving. Wat maakt dat je fluitend naar je werk gaat?
• Energie en stress. Welke factoren geven energie in het werk en welke stress?
• Taken. Welke taken heb je en in hoeverre passen die bij jou?
• Kwaliteiten en talent. Welke heb je en kun je die benutten?

Coaching 

De aanpak voorziet in 1 of 2 coaching gesprekken. Daarin worden de onderzoeksresultaten uitgediept. Ook wordt gereflecteerd op de eigen houding en gedrag. Vervolgens worden zinvolle acties verkend en vertaald naar ontwikkelpunten voor de medewerker zelf en voorstellen aan de leidinggevende m.b.t. werk en werkomgeving. Ook wordt besproken wat hoe wordt teruggekoppeld aan de leidinggevende.