WERKFIT CHECK-UP

WERKFIT CHECK-UP


Preventief instrument

De check-up is voor (mede)werkers, die de balans willen opmaken over hun werk, op eigen initiatief of op initiatief van de werkgever. Na onderzoek naar wat werkplezier en productiviteit bevordert en belemmert, wordt nagedacht over acties om de ‘fit’ tussen medewerker, werk en werkomgeving te versterken. Doel van de check-up: meer betrokken, meer productief en met meer plezier aan het werk.

Wanneer inzetten?

De werkfit check-up helpt om functioneringsproblemen te voorkomen of op te lossen. Aanleidingen:

–Inzetbaarheid checken en versterken
–Zit ik wel op de goede (werk)plek?
–Dreigende toename van uitval
–Minder energie en plezier in het werk
–Minder goed functioneren in het team

Aanzet tot loopbaanactie?

De werkfit check-up kan leiden tot aanpassing van werk, werkwijzen en -omstandigheden of de beslissing om ander werk te doen. De check-up biedt de basis om daar zelf zicht op te krijgen en dat evt. te bespreken met de leidinggevende.

 

Aanpak

Tijdens de kennismaking met de coach worden achtergrond en doel van de check-up besproken. Daarna vindt op maat onderzoek plaats naar:

• Werkbeleving. Hoe staat het daar mee?
• Zingeving. Wat maakt dat je fluitend naar je werk gaat?
• Energie en stress. Welke factoren geven energie in het werk en welke stress?
• Taken. Welke taken heb je en in hoeverre passen die bij jou?
• Kwaliteiten en talent. Welke heb je en kun je die benutten?

Coaching 

De aanpak voorziet in 1 of 2 coaching gesprekken. Daarin worden de onderzoeksresultaten uitgediept. Ook de eigen houding en gedrag kunnen aan bod komen. Vervolgens worden zinvolle acties verkend en vertaald naar ontwikkelpunten voor de medewerker zelf én bespreekpunten binnen het eigen team en/of de leidinggevende. Er is ook aandacht voor hoe dat gesprek te voeren.