STRESS en BURN-OUT COACHING

STRESS en BURN-OUT coaching


Tijdens de coaching wordt op maat gewerkt aan:

1. Herstel. Bij ernstige vermoeidheid en andere klachten wordt eerst de energiebalans hersteld en belastbaarheid opgebouwd, evt. ook in overleg met een mogelijk betrokken behandelaar.

2. Bewustwording. Inzicht in de stressveroorzakers in werk en privé en de persoonseigenschappen die ervoor zorgen dat deze stress veroorzaken.

3. Actie en gedragsleren. Wegnemen of leren vermijden van stressbronnen in privé en werk en leren daar weerbaar mee om te gaan.

STRESS coaching

Een coachingstraject bij stress is preventief inzetbaar. Uitval vanwege burn-out gerelateerde klachten wordt ermee voorkomen of beperkt. De coaching richt zich vooral op de hiervoor genoemde punten 2 en 3.

BURN-OUT coaching

Een coachingstraject bij burn-out start in de situatie van ernstige vermoeidheid, meestal in combinatie met fysieke en mentale klachten. De coaching richt zich eerst op hiervoor genoemd punt 1 en pas bij voldoende belastbaarheid op punten 2 en 3.

Lees hier uitgebreide informatie over de signalen van een zich ontwikkelende burn-out en hoe je die kunt voorkomen.

 

 

Aanpak


Intakegesprek

De coaching wordt voorafgegaan door een intakegesprek op basis van een 0-meting m.b.v. een vragenlijst om mogelijk aanwezige fysieke en mentale klachten vast te stellen. De bevindingen uit dit gesprek vormen de basis voor de coachingsaanpak.

Coachingsperiode: 3 of 6 maanden

Gedurende 3 of 6 maanden wordt intensief wekelijks gecoached, rekening houdend met de belastbaarheid van de persoon. Naar behoefte vindt terugkoppeling aan de opdrachtgever plaats over voortgang en (hervatting van) passend werk. Aan het eind van de periode worden resultaten vastgesteld, ook met de eerder gebruikte vragenlijst. In overleg wordt vervolgens het traject beëindigd of verlengd.

Workshop

Wij verzorgen een workshop van 1/2 of 1 dag om u en uw team bij te praten over stress en burn-out. Meer inzicht helpt om dreigende burn-out eerder te signaleren en er tijdig iets aan doen. Ook kan aandacht worden besteed aan tijdig aanspreken van een collega  die stressgerelateerd gedrag lijkt te vertonen. Meer informatie?