SCHADELASTBEHEERSING RE-INTEGRATIE

Spoor 3 re-integratie

Van WGA naar werk?

Is een werkgever eigen risicodrager (ERD) en ontvangt de (ex) werknemer na 2 jaar ziekte een WGA uitkering, dan is de werkgever nog 10 jaar verantwoordelijk voor diens re-integratie. Deze draagt alle financiële verplichtingen die daaruit voortvloeien.
Begeleiding van WGA naar werk betekent schadebeheersing en is ook van belang voor de (ex)werknemer. Naast zicht op werkherstel wordt ook verdere inkomensval voorkomen.

Advies
Laat onze arbeidsdeskundige die dossiers beoordelen op re-integratiemogelijkheden van de werknemer. Is geen benutbaar werkvermogen meer aanwezig, dan kan een Deskundigenoordeel of vervroegde IVA worden aangevraagd.

Schadelastbeheersing
Zorgzame re-integratiecoaching en schadelastbeheersing gaan bij ons hand in hand. Doel is schadelastbeheersing voor werknemer, werkgever en samenleving.

 

Aanpak

Stap 1.
We beoordelen uw dossier eerst op benutbare arbeidsmogelijkheden. Zijn die er, dan is het verantwoord om te investeren in bemiddeling van WGA naar werk. Blijken geen benutbare arbeidsmogelijkheden aanwezig, dan ontvangt u een onderbouwde rapportage daarover, waarna een DO of vervroegde IVA kan worden aangevraagd.

Stap 2.
Wij bemiddelen in het 2e en 3e spoor (van WGA naar werk), passend bij de belastbaarheid (FML) van de persoon. Daartoe worden loopbaancoaching, jobhunting en coaching on the job ingezet. Stage, werkervaringsplaats, proefplaatsing en detachering zijn vaak opstap naar een baan waarin de cliënt zijn of haar arbeidsmogelijkheden weer maximaal kan gebruiken.