Spoor 1 coaching

Spoor 1 coaching start wanneer de medewerker naar het oordeel van de bedrijfsarts weer ‘naar vermogen’ aan het werk kan in het eigen (evt. aangepaste) werk of in ander werk. Werkhervatting levert onzekerheid op. Spoor 1 coaching wordt ingezet om afbreukrisico tijdens eerste werkhervatting te beperken, goede terugkeer in werk mogelijk te maken. Ook om de belastbaarheid verder op te bouwen.

Aanpak

In overleg de hulpvraag, het doel, de aanpak, de benodigde instrumenten en de tijdsduur van het traject vastgesteld. Dat leidt tot een plan van aanpak dat in onderling overleg kan worden bijgesteld.

Daarna start spoor 1 coaching. De focus kan liggen op diverse onderwerpen. Bepalend is wat nodig is voor duurzaam herstel in werk. De duur van de coaching verschilt, drie, zes of negen maanden.

Verschillende focus mogelijk

Re-integratiecoaching spoor 1Doel spoor 1 coaching: goede terugkeer in werk en opbouwen van belastbaarheid en uren

Coachstijl

De coach richt zich op alles wat op de medewerker afkomt. Hij of zij werkt oplossingsgericht, structureert en stimuleert, activeert of remt juist af. Aan het einde van het traject ligt er een plan om de positieve lijn vast te houden. Ook is er nazorg om die te borgen.

Informatie WvP

In een vroeg stadium worden, indien nodig, werkgever en werknemer geïnformeerd over de Wet Verbetering Poortwachter: rechten, plichten en fasen  in de re-integratie en consequenties op het gebied van inkomen. Doel is aanbrengen van een helder kader rond het verzuim en de re-integratie.