RE-INTEGRATIE

RE-INTEGRATIE

Bij ziekte is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Werkgever en werknemer zijn verplicht zich in te spannen voor re-integratie binnen de eigen organisatie (spoor 1) als daarbuiten (spoor 2). Bij de WIA keuring moeten de inspanningen aantoonbaar zijn.

In heel Nederland leveren we zorgzaam én zakelijk maatwerk; beperking van schade en werken aan mogelijke terugkeer naar werk. Wat nuttig, nodig en haalbaar is wordt vastgesteld in de intake. Locaties

Re-integratie spoor 1

Focus: terugkeer naar eigen of ander al dan niet aangepast werk; onderzoek naar werkmogelijkheden, herstel van werkvermogen en spoor 1 coaching. 

Re-integratie spoor 2

Focus: terugkeer naar werk bij een andere werkgever. Na intake: motivatiecoaching, werkmogelijkheden vaststellen en bemiddeling naar een andere werkgever in loondienst of begeleiding naar zelfstandigheid. Meer info

Re-integratie spoor 3

Idem als spoor 2, maar dan voor zieke (ex) medewerkers met een uitkering. Die zijn vaak uit uw zicht, kosten veel en kunnen wellicht weer (deels) aan de slag. Meer info

 

Coaches en AD’n

Onze re-integratiecoaches en arbeidsdeskundigen zijn ervaren, stimulerend, praktisch en oplossingsgericht. Zij spreken ook werkgeverstaal en kennen de Wet verbetering Poortwachter. Zij zijn aangesloten bij diverse beroepsorganisaties. Uiteraard werken zij samen met uw eigen arbeidsdeskundige, Arbo- of bedrijfsarts.

Aanvullende diensten