OUTPLACEMENT

OUTPLACEMENT

Tips. Indien mogelijk, neem dan als werkgever en als werknemer ‘met een warme hand’ afscheid van elkaar. Dat bespoedigt de overstap naar een andere organisatie. Ook is het belangrijk dat de werknemer zelf kiest voor een bureau en de begeleidend loopbaanadviseur. De onderlinge ‘klik’ dient er te zijn. Verder is het belangrijk dat het bureau maatwerk levert, dus aan begeleiding doet wat nodig is om het resultaat, een nieuwe baan, te bereiken. Het is voor ons een ‘erezaak’ een outplacement te laten slagen. Afgelopen 5 jaar lukte dat in 80% van de gevallen. 


Werkwijze

Outplacement duurt meestal 6 tot 9 maanden. Onderstaande stappen worden verwerkt in een persoonlijk aanpakplan op maat. Met voortschrijdend inzicht wordt gedaan wat nodig is om een nieuwe baan te krijgen of te starten als zelfstandige. 

1. Verwerking ontslag
Om over de schaduw van verlies van werkkring heen te kunnen springen moet dat verlies soms eerst worden verwerkt. Bij voldoende psychologische ruimte wordt weer naar voren gerichte vaart gemaakt.

2. Opfrissen persoonsprofiel
Het zelfbeeld met competenties, talenten en ambities, waarmee “ik iets wil en kan in mijn werk” wordt opgefrist. Het vormt de basis om de gezochte vervolgfunctie te concretiseren. Zelfreflectie en instrumenten/tests worden naar behoefte ingezet.

3. Loopbaanstap
Bij outplacement hoort aandacht voor het helder formuleren van de gewenste vervolgstap in de loopbaan, aansluitend bij de ambities én realistisch. Dat kan ook het starten van een eigen bedrijf zijn.

4. Zelfmarketing
Je wordt ‘klaargemaakt’ voor netwerk- en sollicitatiegesprekken. Wie je bent, wat je kunt en wat je wilt leer je bespreken op een manier die aansluit bij de behoeften van een werkgever.

5. Aanvalsplan arbeidsmarkt
Deze en volgende stappen worden zo snel mogelijk gezet
na de start van outplacement.

We stellen vast op welke manier de arbeidsmarkt het best kan worden benaderd; via gerichte en/of open sollicitaties, vacaturebanken, netwerken, intermediairs, social media. Hier ook aandacht voor de sollicitatiebrief en het CV.

6. Netwerken en solliciteren
Soms is deze vaardigheid verleerd. Die zijn essentieel om “aan tafel te komen” en een werkgever te interesseren. Dus wordt hierop naar behoefte gecoached en getrained

  • netwerken en solliciteren, de aanpak, do’s en dont’s
  • vaststelling van het eigen netwerk en benaderingswijze
  • voor- en nabespreking van de gesprekken in de praktijk

Ons netwerk wordt geopend voor je. Ook hier dus “samen optrekken”! 

Ondersteuning bij arbeidsvoorwaardengesprek
Achteraf wil niemand het gevoel hebben dief van de eigen portemonnee te zijn geweest. Of overvraagd te hebben, waardoor een kans op een mooie functie niet doorging. We denken dus met u mee over gewenst en haalbaar salaris en arbeidsvoorwaarden en over timing en strategie in het gesprek daarover.

7. Nazorg
Een inwerkperiode na outplacement is uitdagend. We ondersteunen je daarin gedurende drie maanden.

Blik op Werk keurmerk van 2008 tot 2018. Klanttevredenheid: 8 en hoger.

Brochure/contact?