In 2015 hebben wij in samenwerking met 3 andere bureau’s* onderzocht welke drempels er zijn om een externe loopbaanadviseur in te schakelen en wat diens toegevoegde waarde is. We hebben bijna 90 hoger opgeleide (MBO+) ex-clienten en 45 opdrachtgevers uit 2014 daarnaar gevraagd. Van beide groepen beantwoordde zo’n 60% de vragenlijst. Aanleiding voor het onderzoek; als professionals hebben we zo onze eigen ideeën hierover, maar mogelijk ook blinde vlekken. Wat is er dan beter om eens te meten wat de praktijk hierover zegt.

Lang zelf doormodderen
70% van de ex-cliënten zegt pas in een zeer laat stadium, toen de nood hoog was, initiatief te hebben genomen om ondersteuning van een loopbaanadviseur in te schakelen. Achtergrond is de diep gewortelde overtuiging dat “je je eigen problemen zelf moet oplossen”. De prijs die door de ontstane druk soms wordt betaald: noodsprongen in de loopbaan en langere of kortere werkloosheid.

Onbekendheid en onvindbaarheid
Andere drempels zijn onbekendheid (wat kan een loopbaanadviseur voor je doen?) en onvindbaarheid (waar vind ik een goeie?) van loopbaanadviseurs. Hoe professioneel veel loopbaanadviseurs ook zijn, de beroepsgroep als geheel toont hiermee aan nog geen professionele identiteit te bezitten.

Klanten uiteindelijk tevreden en blij
Loopbaanadviseurs laten wel tevreden klanten achter. Men vindt het eigen toekomstperspectief verbeterd en het geloof in de eigen kansen vergroot. Men heeft persoonlijke groei ervaren ten gevolge van het traject. Het zelfvertrouwen is gegroeid, er is geleerd om weer de regie over de eigen loopbaan te pakken en de durf is toegenomen om loopbaangerichte acties te ondernemen.

De kracht van het loopbaanadvies traject zit er volgens hen vooral in om met een onafhankelijke, externe, objectieve, onbekende persoon te praten of sparren, vrij en zonder beperkingen. Ook ervaart men steun doordat er iemand is in een soms moeilijke tijd.

Opdrachtgevers zijn ook positief
Opdrachtgevers kennen de kracht en het nut van een loopbaanadviseur, die zij vertrouwen en kwaliteit toedichten. Zij zijn positief over de stimulerende werking richting de werknemer. De loopbaanadviseur wordt gezien als bijdragend aan de inzetbaarheidsvergroting van de werknemer, waardoor diens kansen op de in- en externe arbeidsmarkt toenemen. Hij is klankbord, geeft steun en richting, inspireert, voorkomt vastroesten en helpt zo nodig ook bij het vinden van een andere baan en werkgever. De onafhankelijke opstelling, de methodische aanpak, de vertrouwelijkheid van de relatie, de frisse blik, en het brede zicht op werk worden daarbij als sterke troeven genoemd.

Weinigen werken op organisatie- en strategisch niveau
De toegevoegde waarde wordt vooral gezien voor de individuele werknemer. De loopbaanadviseur wordt door slechts door 1 van de 5 opdrachtgevers herkend als managementadviseur op organisatieniveau, werkzaam op het terrein van personeel en strategie, teamontwikkeling en cultuurverandering. Blijkbaar bewegen loopbaanadviseurs zich weinig op deze terreinen, spreken zij de (management) taal niet en/of is dit vooral het domein van de HR adviseur. De vraag is of dit het gevolg is van een bewuste keuze van loopbaanadviseurs, van een gebrek aan competentie of van beide.

 * Carolien Huisinga, Wageningen Career Support; Jef van Beckhoven, BLCC Loopbaanbegeleiding; Jan Schuitemaker, The Careercoach

Zie ook het artikel hierover in no 1 van Loopbaanvisie. Uwreactie wordt uitermate op prijs gesteld. Wij nemen die mee in de acties, die wij na dit onderzoek binnen de beroepsgroep starten.