UTRECHT

midden Nederland

ROB VAN VEENENDAAL
LOOPBAANADVISEUR IN UTRECHT / MIDDEN-NEDERLAND, OUTPLACEMENTCONSULTANT

Albert Schweitzerlaan 35
3451 EB Vleuten/Utrecht

Profiel
Rob is loopbaanadviseur in Utrecht. Hij werkt aan loopbaanorientatie, outplacement en reintegratie. Naast loopbaanadviseur in Utrecht is hij stressmanagement-counsellor.

Werkwijze
In principe is geen traject hetzelfde en hangt alles af van de situatie van de client. Wat kan de client zelf, wat weet de client zelf, wat doet de client zelf, wat wil de client zelf ? Natuurlijk zijn er bepaalde fasen in de trajecten (zoals persoonlijke orientatie, marktori├źntatie, baanverwerving). Maar alles staat en valt bij de ontwikkeling van de autonomie van de client. Daarnaast is profilering op social media als Linkedin steeds belangrijker geworden. Deze loopbaanadviseur in Utrecht begeleidt bij het benutten van social media om werk te vinden.

Werkstijl
Rob heeft een persoonlijke stijl van begeleiding. Samen met de client brengt hij verleden, heden en toekomst en alle aspecten die een rol spelen helder in kaart. Met als uiteindelijk doel dat de keuzes die door de client gemaakt worden aansluiten bij de persoonlijke en professionele behoeften.

Contact
Bel 06-25283374 of mail naar info@jongjong.nl