HELVOIRT

ZUID-NEDERLAND

ROB VAN DE LEIJGRAAF
ARBEIDSDESKUNDIGE HELVOIRT, tevens mediator
Breedveltstraat 4
5268 DL Helvoirt

Profiel
Rob heeft na een loopbaan in het onderwijs als arbeidsdeskundige gewerkt bij een arbodienst en bij arbeidsvoorziening. Sinds 2008 is hij zelfstandig werkzaam als arbeidsdeskundige. Hij is breed inzetbaar, o.a. voor werkplekonderzoek, bij re-integratie, mediation, bij letselschade en bij AOV- en WVP zaken. Veel opdrachten liggen op het terrein van (werk)belasting en belastbaarheid. Voor onderzoek en advisering heeft hij contact met o.a. werkgever, werknemer, medisch adviseur, bedrijfsarts en/of het UWV. In werkplekonderzoek wordt vastgesteld of het werk al dan niet passend is en of de desbetreffende functie passend te maken is door technische voorzieningen of door het herschikken van taken. Als technische aanpassing of een vervoers-voorziening gewenst is, begeleidt hij aanvraagprocedure en implementatie en de aanvraag voor vergoeding van de kosten bij de desbetreffende instanties.

Stijl
Ondersteund door zijn expertise is Rob sterk gericht op het adviseren, begeleiden en bemiddelen van mensen. Hij heeft betekenis door perspectief te verhelderen en een situatie ‘los’ te trekken of door iemand te ondersteunen om een gewilde loopbaanbeweging te maken op basis van eigen motivatie en kracht, ook als dat moeilijk is. Rob heeft overzicht en overwicht, is deskundig, oplossings- en ontwikkelingsgericht.

Contact
Bel 06-25283374 of 0623064762 of mail naar info@jongjong.nl