ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

AD ONDERZOEK

Arbeidsdeskundigen zijn specialist op het gebied van mens en werk. In re-integratie dragen zij bij aan schadelastbeheersing voor alle partijen. In Werkfit trajecten adviseren zij concreet over de bij de medewerker passende rol.
Vragen die zij beantwoorden:  

– Kan de werknemer terugkeren bij de eigen werkgever?
– Is dit re-integratieplan UWV proof?
– Is re-integratie wel zinvol?
– Hoe een sanctie te vermijden of sanctieperiode bekorten?
– Zinvol om bezwaar en beroep tegen een sanctie aan te tekenen?
– Hoe moet de werkplek er uitzien? Ergonomische of andere aanpassingen nodig?
– Welke aanpassingen in het werk houden iemand gemotiveerd?

Haalbaarheidsonderzoek

Soms is onderzoek gewenst of re-integratie wel zinvol is. Haalbaarheidsonderzoek kan werknemer en werkgever ontheffen van die verplichting, bijv. bij ernstige beperkingen van de werknemer in combinatie met diens (zwakke) kansen op de arbeidsmarkt.

Aanvraag IVA

Heeft de werknemer geen reëel inzetbare werkmogelijkheden meer, dan is een IVA aanvraag mogelijk. Bij toekenning (beoordeling door UWV) ontvangt de werknemer een volledige uitkering en is de werkgever van verdere re-integratieverplichtingen ontslagen. Een IVA kan op elk moment na de diagnose worden aangevraagd.

Arbeidsdeskundige consulteren?  Locaties